Persondatapolitik

Når du er kunde hos Dansk online regnskab, håndterer Dansk online regnskab oplysninger om din person/firma. Vi håndterer dit firmanavn, adresse, telefonnr., mail, CVR-nr., hjemmeside og kontaktperson ved firmaet. Er du privatkunde håndterer vi navn, adresse, telefonnr., mail og cpr. Derudover håndterer vi også regnskabsbilag og økonomiske oplysninger som er relateret til vores samarbejde, typisk indtægter/indkomst, omkostninger, fradrag, skatte- og bankoplysninger.

Ovenstående oplysninger kategoriseres ikke som personfølsomme oplysninger.

Oplysningerne kan gives videre til tredje part som Skat, kreditforeninger, Virk.dk, Erhvervsstyrelsen, ATP, Pensionskasser og bank alt efter vores aftale af samarbejde. Vi indhenter altid dit samtykke inden de gives videre. De videregives aldrig til tredjepart, som ikke er relateret til vores samarbejde omkring regnskab.

Er du erhvervskunde indhenter vi oplysninger på dig i CVR registreret. Som privatkunde kan vi efter samtykke indhente dine oplysninger hos Skat.

Dansk Online Regnskab er dataansvarlige

Efter persondatareglerne skal vi oplyse dig om, at Dansk Online Regnskab er dataansvarlig for håndtering af dine personoplysninger som kunde hos Dansk Online Regnskab. Dansk Online Regnskab har brug for nogle data om dig til det løbende samarbejde. Det kaldes i persondatareglerne for en ”legitim interesse”. Du har ret til at anmode Dansk Online Regnskab om indsigt i og ændringer eller sletning af data om dig. Du har også ret til begrænsning af data og til at gøre indsigelse mod behandling af data. Derudover har du ret til dataportabilitet, det vil sige ret til at få en kopi af dine data og har til enhver tid ret til at få dine data slettet hos Dansk Online Regnskab.

Ansatte hos Dansk Online regnskab har adgang til data, som opbevares i mapper på kontoret og/eller på pc med adgangskode, som er aflåst udenfor åbningstider.

Du kan klage over Dansk Online Regnskabs behandling af dine data til Datatilsynet.

Dansk Online Regnskab vil som udgangspunkt holde dine oplysninger opdateret og gemme dine oplysninger indtil vores samarbejde ophører. Som bogføringspligtige skal vi ifølge lovgivning opbevare bogførings-
og regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.  Fysisk materiale returneres til kunden efter bogføringsprocessen.


Få et tilbud nu

​Få styr på din økonomi, sammensæt dit behov for regnskabshjælp her. Du vil modtage et tilbud inden 24 timer - prisen er for et helt år.

Indhent tilbud