lønkompensation – info

Søg om lønkompensation?

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder som forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19.

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå overfor at skulle varsle afskedigelser for:

 1. Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
 2. Mere end 50 ansatte

Der kan søges om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.

Foruden disse krav, skal din ansøgning også leve op til en række andre krav.

Du skal som virksomhed selv ansøge om lønkompensation med dit NemID, dvs. din rådgiver kan ikke søge for dig.

Du kan ikke søge om kompensation hvis:

 • Hvis virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn.
 • Hvis udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19
 • Hvis virksomhedens medarbejderne ikke er hjemsendt.
 • Hvis du er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Det skal du have klar, inden du udfylder din ansøgning

For hver medarbejder, der hjemsendes:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Periode start (første dag med kompensation)
 • Periode slut (sidste dag med kompensation)
 • Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn (i kr.)
 • Antal dage undtaget (dage der ikke søges om kompensation)
 • Beskæftigelsesgrad (i timer), hvor 37 timer (eller derover) svarer til fuldtid

Desuden skal du have dokumentation klar for følgende:

 • Ansættelseskontrakt på nyansatte

Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere:

 • at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.
 • medarbejderne var ansat før den 9. marts 2020.
 • Såfremt der er en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan den relevante faglige organisation gøre indsigelse.
 • Vi anbefaler at virksomhederne udsender hjemsendelsesbrev til medarbejderne og får dokumenteret at medarbejderne har modtaget det.

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase.

Se vejledning til hvordan du udfylder ansøgning her

Se vejledning til hvordan du opretter en CSV-fil

Start ansøgning

Ansøg om lønkompensation

Søg midlertidig lønkompensation

Kilde: Erhvervsstyrelsen

  Kontakt os i dag

  Har du brug for svar på et eller flere spørgsmål?

  Indtast dine oplysninger samt besked i formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.