Få hjælp til tabt omsætning (åbner 1.april)

Få hjælp til tabt omsætning (åbner 1.april)

Virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

 • Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til den 9. juni 2020.
 • Ansøgning om kompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 • Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information om, hvornår der åbnes for ansøgninger.
 • Ansøgninger modtages ikke, før ordningen åbnes.

Spørgsmål og svar

Er jeg omfattet af ordningen?

 • Ordningen gælder for mindre virksomheder, hvor der maksimalt er 10 fuldtidsansatte. Virksomhedsformen er ikke afgørende. For at være omfattet af ordningen, skal omsætningen mindst udgøre 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Det er et krav, at coronavirus/covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %.

Vær opmærksom på, at kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder, kan man ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.

 • Man skal minimum eje 25 % af en virksomhed for at kunne modtage kompensation.
 • Fire ejere, der hver ejer 25 %, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned pr. ejer.

Hvor meget kan vin virksomhed få i kompensation?

Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan dit forventede omsætningstab skal beregnes.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt knap 70.000 kr. i en periode på tre måneder.

Kan jeg både få lønkompensation til mine ansatte og samtidig modtage kompensation fra denne ordning?

Ja, hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.

Du kan dog ikke få kompensation fra ordningen, hvis du også får kompensation fra andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Dvs. at der kan søges lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne kompensationsordning til sig selv.

Hvilken dokumentation kræves der?

For at modtage kompensation skal du begrunde, at omsætningstabet er en konsekvens af coronavirus/covid-19.

Derudover skal indmeldelsen af et forventet omsætningstab understøttes af tro- og loveerklæringer.

Vil en selvstændig, som har sin ægtefælle ansat, være dækket af denne ordning?

Ja, hvis din ægtefælle også arbejder i virksomheden (medarbejdende ægtefælle), kan jeres virksomhed modtage 23.000 kr. pr. måned for hver af jer, dvs. 46.000 kr. om måneden i alt.

Kan jeg modtage kompensation, hvis jeg ikke har noget CVR nummer?

Ja, hvis du er selvstændig uden CVR-nr., kan du få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019, svarende til mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.

Det er et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Det er desuden et krav, at du på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 % som konsekvens af coronavirus/covid-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Der udarbejdes en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

Hvad med selvstændige, der ejer flere virksomheder?

Man kan kun modtage kompensationen én gang. Ejer man flere virksomheder, kan man altså ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.

Kan selvstændige der arbejder deltid, modtage kompensation med denne ordning?

Ja, hvis de har en omsætning, der er over 10.000 kr. pr. måned, og de ejer minimum 25 % af virksomheden.

Hvornår skal virksomheden være oprettet for at kunne modtage kompensation?

Virksomheden skal have eksisteret siden den 1. februar 2020.

Skal man tilbagebetale kompensationen?

Ja, hvis det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med 30 % i den ansøgte kompensationsperiode, vil du skulle betale støtten tilbage.

Du skal også betale tilbage, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Kan sygemeldte omfattes af ordningen?

Nej, man kan ikke få dækket de samme omkostninger to gange. Hvis man modtager sygedagpenge, vil man ikke kunne søge kompensation i samme periode.

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen

  Kontakt os i dag

  Har du brug for svar på et eller flere spørgsmål?

  Indtast dine oplysninger samt besked i formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.