Kompensationsbeløb hævet for lønmodtagere

Regeringen hæver den midlertidige lønkompensation

Det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kr. pr. måned.

Det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattede fuldtidsansat. Beløbet var tidligere henholdsvis kr. 23.000 og 26.000 pr. måned.

Kompensation vil fortsat være 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer.

Kompensationsordninger vil stadig gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau.

Læs Regeringens presse meddelese herunder:

30-03-2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forbedre trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation til lønmodtagere, der er i fare for at miste deres job som følge af corona-krisen.

Dermed styrker regeringen og arbejdsmarkedets parter sikkerhedsnettet under lønmodtagerne i den svære økonomiske situation, som COVID-19 har medført.

Mere end 11.000 virksomheder har allerede ansøgt om lønkompensation, der følger af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensationsordning, der blev indgået 14. marts 2020.

Med dagens aftale er parterne enige om at forhøje støtten i den eksisterende løn-kompensationsordning. Formålet er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job.

Det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kr. pr. måned

Den nye aftale betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer. Øvrige betingelser for lønkompensationsordningen følger den nuværende lønkompensationsordning, som er aftalt 14. marts.

Den styrkede midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Vi står i en situation, der ændrer sig time for time, og derfor er det også vigtigt, at vi fra regeringens side hele tiden løbende tilpasser de tiltag og økonomiske håndsrækninger, vi har på bordet. For regeringen er det vigtigt, at vi giver danskerne de bedste muligheder for at komme igennem den her corona-krise, og vi vil gerne favne så mange som muligt. Derfor vælger vi nu at lægge nogle flere penge i posen fra staten, så danskere, der er sendt hjem fra arbejde kan få en løn, der ligner den, de plejer at få, og selvstændige så vidt muligt kan holde hovedet oven vande.”

Kilde: Erhvervsministeriet

    Kontakt os i dag

    Har du brug for svar på et eller flere spørgsmål?

    Indtast dine oplysninger samt besked i formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.