Få kompensation som selvstændig eller freelancer

Selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19.

 

For at søge om kompensation for tabt omsætning, kræver det at:

 • Din omsætning eller B-indkomst har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19.
 • Du har maksimalt 10 fuldtidsansatte. Det betyder fx en medarbejder ansat på halv tid svarer til en halv fuldtidsansat etc. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 fuldtidsansatte.
 • Du har et forventet tab på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.
 • Du kan få kompensation for tabt omsætning fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020

Hvis du har et CVR-nummer

Så kan du kan søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du opfylder følgende krav:

 • Ejer mindst 25% af virksomheden
 • Har en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned
 • Arbejder i virksomheden
 • Har oplevet et fald i omsætningen på mindst 30% som følge af coronavirus/covid-19
 • Du har maksimalt 10 fuldtidsansatte. Det betyder fx en medarbejder ansat på halv tid svarer til en halv fuldtidsansat etc. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 fuldtidsansatte

Det skal du have klar, inden du udfylder din ansøgning

 • Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden
 • Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden
 • Virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato
 • Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden
 • Navn og ejerandel på virksomhedsejere
 • Dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation.
 • Evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle
 • Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail
 • Om du eller din evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

Søg om kompensation for tabt omsætning for virksomheder med CVR-nummer

Du skal som virksomhed selv ansøge om kompensation med dit NemID. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig.

Start ansøgning

Hvis du ikke har et CVR-nummer

Så kan du

søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du opfylder følgende krav:

 • Har oplevet et tab i B-indkomst på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.
 • Har mindst 10.000 kr. i B-indkomst i gennemsnit pr. måned.

Det skal du have klar, inden du udfylder din ansøgning

 • Navn og CPR-nr.
 • Din forventede B-indkomst i kompensationsperioden.
 • Din realiserede B-indkomst for referenceperioden.
 • Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail.

Søg om kompensation for tabt omsætning for virksomheder uden CVR-nummer

Du skal ansøge personligt, dvs., at din revisor fx. ikke kan søge for dig.

Start ansøgning

Har du brug for hjælp til ansøgningen?

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens kompensationsordnings-hotline på 70 80 90 89.
Hotlinen er åben: mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning for enkeltmandsvirksomheder

Vejledning til ansøgning for freelancere

 

Spørgsmål og svar

Hvor meget kan min virksomhed få i kompensation?

 • Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt knap 69.000 kr. i en periode på tre måneder.

 

Kan jeg både få lønkompensation til mine ansatte og samtidig modtage kompensation fra denne ordning?

Ja, hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.

Du kan dog ikke få kompensation fra ordningen, hvis du også får kompensation fra andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Dvs. at der kan søges lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne kompensationsordning til sig selv.

Kan jeg søge kompensation for mindre end 3 måneder?

Nej, du kan kun ansøge om kompensation for den fulde periode fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.

Fristen for at søge om kompensation er den 30. juni 2020.

Senest den 8. december 2020 skal du indsende en opgørelse over dit faktiske omsætnings- eller B-indkomsttab.

Kan min medarbejdende ægtefælle også få kompensation?

Ja, hvis din ægtefælle også arbejder i virksomheden (medarbejdende ægtefælle registreret hos Skattestyrelsen), kan din virksomhed modtage 23.000 kr. pr. måned for hver af jer, dvs. 46.000 kr. om måneden i alt.

Kan jeg få kompensation hvis jeg ejer flere virksomheder?

Nej, du kan kun modtage kompensation én gang. Ejer du flere virksomheder kan du altså ikke få kompensation for flere forskellige virksomheder.

Kan jeg få kompensation hvis jeg arbejder i min virksomhed på deltid?

Ja, hvis du har en omsætning, der er over 10.000 kr. per måned, og du ejer minimum 25 % af virksomheden.

Hvornår skal min virksomhed være startet for at kunne få kompensation?

Virksomheden skal være oprettet senest den 9. marts 2020.

Skal jeg tilbagebetale kompensation hvis jeg klarer mig godt resten af året?

Ja, hvis det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med 30 % i den ansøgte kompensationsperiode, vil du skulle betale støtten tilbage.

Du skal også betale tilbage, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Skal jeg bruge revisorbistand for at kunne søge ordningen?

Nej, det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for selvstændige og freelancere mv.

Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen dog pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Jeg er pensionist, kan jeg søge om kompensation for tabt omsætning?

Ja, du kan som pensionist søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du opfylder de øvrige betingelser for at søge ordningen.

 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen

  Kontakt os i dag

  Har du brug for svar på et eller flere spørgsmål?

  Indtast dine oplysninger samt besked i formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.