Få hjælp til din virksomheds faste omkostninger (åbner 8.april)

Som virksomhed kan du ansøge om kompensation for en andel af din virksomheds faste omkostninger.

Ordningen dækker i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 en andel af din virksomheds faste omkostninger til fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Ordningen er for virksomheder, der har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, og derudover

 • forventer et fald i omsætningen på mindst 40 % i hele perioden, eller
 • i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i hele denne periode.

Du kan få kompensationen for op til 80 % af de faste omkostninger i din virksomhed. Hvis din virksomhed i en periode har haft forbud mod at holde åbent, og ikke har haft en omsætning i hele perioden, kan du dog få kompensation for alle din virksomheds faste omkostninger i perioden, hvor du ikke har kunnet holde åbent.

Som del af din ansøgning skal du opgøre det forventede fald i omsætningen i din virksomhed samt din virksomheds forventede faste omkostninger for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

For at kunne søge om kompensation for din virksomheds faste omkostninger, skal du have udarbejdet en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor på, at du har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter din revisor i god tid, inden du indsender din ansøgning.

Når Erhvervsstyrelsen har behandlet din ansøgning, får du hele kompensationen udbetalt på én gang. Erhvervsstyrelsen kan alene udbetale kompensation direkte til den ansøgende virksomheds NemKonto.

Forbered din ansøgning

Før du søger, skal du sammen med din revisor, opgøre din virksomheds faste omkostninger og omsætning til brug for ansøgningen. Du kan allerede nu forberede dele af din ansøgning sammen med din revisor

Vejledning om ansøgning (pdf)

Retningslinjer for revisorerklæringer (pdf)

Vi forventer at åbne for den digitale ansøgningsblanket onsdag den 8. april 2020.

Ansøgningen om kompensation vil foregå digitalt på Virk, og du skal bruge dit NemID medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

Spørgsmål og svar

Hvad kan jeg få kompensation for?

 • Du kan få kompensation for en andel af din virksomheds faste omkostninger. Faste omkostninger er de omkostninger, din virksomhed skal afholde, selvom din virksomheds omsætning falder i en periode.

Du kan få hjælp i ansøgningsvejledningen her på Virksomhedsguiden til at beregne dine faste omkostninger.

Kan min virksomhed få kompensation?

Alle virksomheder med et dansk CVR-nummer – uanset branche, virksomhedsform mv. – kan søge om kompensation, hvis de i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 har faste omkostninger på mindst 25.000 kr.

Derudover skal din virksomhed leve op til ét af følgende to krav:

 • Din virksomhed kommer i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 til at opleve et fald i omsætningen på mindst 40 % som følge af coronavirus/covid-19, eller
 • Din virksomhed har haft forbud mod at have åbent, og ikke har haft en omsætning i lukningsperioden.

Din forening, fond eller selvejende institution er også omfattet, hvis offentlig støtte udgør mindre end 50 % af dine driftsudgifter.

Hvor meget kan jeg få i kompensation?

Du kan få kompensation for en andel at din virksomheds faste omkostninger, afhængigt af nedgangen i din virksomheds omsætning:

 • Nedgang på 40-60 %: Kompensation 25 %
 • Nedgang på 60-80 %: Kompensation 50 %
 • Nedgang på 80-100 %: Kompensation 80 %.

Hvis din virksomhed har forbud mod at holde åbent i en periode, og du ikke har nogen omsætning i denne periode, kan du få kompensation for 100 pct. af din virksomheds faste omkostninger.

Hvis din virksomhed fx oplever en nedgang i omsætningen på 75 %, kan du få kompensation for 50 % af dine faste omkostninger. Du kan dog ikke få udbetalt mere i kompensation end den samlede nedgang i omsætning i din virksomhed.

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter (dog højst 16.000 kr.) til revisorerklæring, hvis din ansøgning om kompensation imødekommes.

Kan jeg risikere at skulle tilbagebetale kompensationen?

Ja, hvis du har fået udbetalt for meget i kompensation. Det kan være tilfældet, hvis dine faste omkostninger eller nedgang i omsætning blev mindre end forventet.

Du skal senest 8. december 2020 sende en opgørelse over din faktiske omsætning og omkostninger til Erhvervsstyrelsen. Herefter beregner Erhvervsstyrelsen, om du har fået for lidt eller for meget i kompensation.

Kan jeg ansøge om kompensation flere gange inden for samme ordning?

Nej, du skal ansøge for hele perioden på én gang. Hvis du kommer til at lave en fejl i din ansøgning, kan du sende en ny ansøgning. Når din ansøgning er godkendt, kan du ikke sende flere ansøgninger.

Det gælder også, hvis din virksomhed i en periode har haft forbud mod at holde åbent. I den situation kan du lave én samlet ansøgning, der både dækker perioden, hvor du har haft forbud mod at holde åbent, samt den resterende periode.

Kan jeg søge flere kompensationsordninger på samme tid?

Ja, de forskellige kompensationsordninger supplerer hinanden. Du kan benytte ordningerne samtidigt, så længe du søger om kompensation til forskellige omkostninger. Du kan dermed ikke få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige ordninger.

Hvordan beregner jeg min virksomheds fald i omsætning?

Du beregner din virksomheds fald i omsætning ved at opgøre din forventede omsætning for 9. marts til 8. juni 2020 og sammenligne den med din virksomheds omsætning for perioden 1. april til og med 30. juni 2019. Dvs. din virksomheds omsætning for ét år siden.

Du kan få hjælp i ansøgningsvejledningen her på Virksomhedsguiden til at beregne din omsætning.

Hvad gør jeg, hvis perioden fra april til juni 2019 ikke er et godt sammenligningsgrundlag for min omsætningsnedgang?

Som udgangspunkt skal du sammenligne din omsætning med perioden fra og med 1. april til og med 30. juni 2019.

Under særlige omstændigheder, fx hvis din virksomhed ikke har haft omsætning i denne periode, kan du i sammenligne din omsætning med perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020.

Hvis din virksomhed heller ikke har haft omsætning i perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020, skal du sammenligne din omsætning med perioden fra din virksomhedens stiftelsestidspunkt frem til 9. marts 2020.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan ansøge om kompensation for din virksomhed, hvis du ikke som minimum har haft omsætning i en hel måned.

Skal jeg betale skat af kompensationen?

Ja, kompensationen er skattepligtig og vil indgå som din virksomheds indkomst.

Kan min virksomhed kompensation for omkostninger afholde i udlandet?

Nej, du kan kun få kompensation for faste omkostninger, som din virksomhed har anvendt og afholdt i Danmark.

Du kan læse mere om omkostninger anvendt og afholdt i udlandet i ansøgningsvejledningen her på Virksomhedsguiden.

Hvad skal du have klar inden du udfylder din ansøgning?

Du skal ansøge om kompensation for din virksomhed med dit NemID medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

For at din virksomhed kan få kompensation skal din ansøgning indeholde følgende informationer om din virksomhed:

 • Forventet omsætning i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni.
 • Omsætning for en tidligere periode
 • Faste omkostninger i de foregående tre måneder
 • Forventede faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni.
 • Din virksomheds navn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

Min virksomhed har haft forbud mod at holde åbent – gælder der særlige vilkår for mig?

Ja, hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent, kan du få 100 % kompensation for dine faste omkostninger i hele denne periode. Det er dog et krav, at din virksomhed ikke har haft nogen omsætning – heller ikke gennem salg af take-away eller net-salg – i hele perioden, hvor din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent. Derudover skal du have for mindst 25.000 kr. i faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Du kan samtidig søge om kompensation for den øvrige del af perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni, hvor du ikke har haft forbud mod at holde åbent.

Hvis du selv har valgt at lukke for salget i din virksomhed i en midlertidig periode, men ikke har haft forbud mod at holde åbent, kan du højst få 80 % i kompensation til dine faste omkostninger.

Læs mere om hvilke virksomheder, der har forbud mod at holde åbent på virksomhedsguiden

Kan jeg overdrage min kompensation til en anden?

Nej, kompensationen kan kun udbetales til den omfattede virksomheds NemKonto.

Erhvervsstyrelsen må altså ikke udbetale til andre end din egen NemKonto, uanset om du medsender dokumenter, der overdrager retten til at modtage kompensation til en anden, fx din bank.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

  Kontakt os i dag

  Har du brug for svar på et eller flere spørgsmål?

  Indtast dine oplysninger samt besked i formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.