Få et rentefrit momslån

Udskyd afregningen af skat og moms eller tag et momslån

Små og mellemstore virksomheder med under 250 medarbejdere, som har indbetalt moms for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019 får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.

Virksomheder kan ansøge om et rentefrit lån på et beløb, der svarer til den moms, de har indberettet til fristen den 2. marts 2020.

Der kan anmodes om udbetaling af beløbet fra den 5. maj til og med den 15. juni 2020 på Virk.dk. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021. Du skal opfylde en række krav for at kunne ansøge om lånet.

For at blive godkendt til at modtage lånet er det et krav, at virksomheden ikke har fået foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som virksomheden ikke har erstattet med en angivelse efterfølgende. Virksomheden kan se på sin Skattekonto, om den har en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden har en foreløbig fastsættelse, skal virksomheden erstatte den med en korrekt indberetning og herefter søge om lånet.

Forlængelse af fristerne for betaling af moms og skat

For små og mellemstore virksomheder er fristerne for betaling af A-skat og AM-bidrag midlertidigt forlænget med fire måneder. Fristerne for betaling af B-skat er midlertidigt forlænget med to måneder.

For små og mellemstore virksomheder lægges afgiftsperioderne for moms for første og andet kvartal sammen, mens første og andet halvår også lægges sammen.

Store virksomheder med mere end 250 medarbejdere får udskudt betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag med fire måneder. Deres betalingsfrist for moms udskydes med 30 dage.

Få et hurtigt overblik over dine frister i Skattestyrelsens guide

Momsangivelserne er dog en vigtig kilde for beslutningstagerne i den nuværende situation, og virksomheder opfordres derfor til at angive sin moms som hidtil og kun vente med betalingen.

Afskaffelse af loft på Skattekonto

Virksomheder, der ønsker at betale deres skat og moms til de normale frister, kan have det indbetalte beløb stående på Skattekontoen frem til den udskudte betalingsfrist. Muligheden for at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen gælder i perioden fra den 7. maj 2020 til og med den 1. april 2021.

For at beholde det indbetalte beløb på Skattekontoen, skal virksomheden logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen. De virksomheder, som ikke har likviditetsudfordringer, kan dermed fortsætte med at indbetale skat og moms til de normale frister. Virksomheden kan dermed undgå eventuelt negative bankrenter ved at have pengene stående i banken.

Gå til TastSelv Erhverv

Udbetaling af lønsumsafgift som rentefrit lån

Virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4, (fx tandlæger, ergoterapeuter, taxa, kultursektoren mv.) kan ansøge om et lønsumsafgiftslån.

Du kan ansøge om lånet fra den 5. maj til og med den 15. juni 2020 på Virk.dk. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021. Du skal opfylde en række krav for at kunne ansøge om lånet.

Læs mere om virksomheder, der er omfattet af lønsumsafgift og metode 4

Spørgsmål og svar

Hvor meget kan jeg få i momslån?

Du kan ansøge om et rentefrit momslån på et beløb, der svarer til den moms, virksomheden har indberettet til fristen den 2. marts 2020.

Hvor meget kan jeg få i lønsumsafgiftslån?

Hvis du indberetter lønsumsafgift pr. kvartal, kan du ansøge om et lån på et beløb, der svarer til den lønsumsafgift, du har indberettet for 1. kvartal 2020.

Indberetter du lønsumsafgift af overskuddet for indkomståret 2019, så kan du ansøge om et lån på et beløb, der svarer til en fjerdedel af afgiftens størrelse for indkomståret 2019. Dette gælder også for et forskudt indkomstår der træder i stedet for indkomståret 2019.

Hvordan ansøger jeg om momslån og lønsumsafgiftslån?

Du kan ansøge om lånet fra den 5. maj 2020 til 15. juni 2020 via virk.dk. Du kan enten selv udfylde og indsende ansøgningen, eller du kan få virksomhedens rådgiver til at gøre det. På virk.dk vil du kunne læse mere om, hvordan du ansøger om lånet

Hvordan lang tid kan momslånet og lønsumsafgiftslånet vare?

 

Du skal betale lånet tilbage via Skattekontoen senest den 1. april 2021.

Hvis du ikke betaler lånet tilbage til tiden, får du gæld til staten, som der bliver beregnet renter af. Er din virksomheds samlede gæld over 5.000 kr. modtager du en rykker. Hvis du stadig ikke betaler, bliver gælden sendt til inddrivelse.

Hvad hvis jeg har gæld til staten?

Hvis du har gæld til staten, kan du godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald bliver lånet ikke udbetalt til din virksomhed, men bliver i stedet brugt til at dække din virksomheds gæld.

Gælder forlængelsen af betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag også for e-indkomst?

Nej, forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst. Det gælder for alle virksomheder.

Hvad sker der med dag- til dag renter på skattekontoen, når jeg indbetaler efter de udskudte frister?

Der løber ikke renter på, da betalingsfristen forlænges.

Du kan holde dig orienteret på www.skat.dk/corona, hvor fristerne vil blive opdateret

Jeg afregner moms månedsvis som kreditbegrænset. Gælder udskydelsen af betalingsfristenogså for mig?

Nej. Du skal betale moms til samme frister, som du plejer.

 

Kilde: Skatteministeriet

    Kontakt os i dag

    Har du brug for svar på et eller flere spørgsmål?

    Indtast dine oplysninger samt besked i formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.