Moms lån til små og mellemstore virksomheder

MOMSLÅN TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Folketinget har vedtaget en ny momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et rentefrit beløb svarende til den moms, virksomheden skal indberette og betale senest den 1. marts 2021.

Fakta om momslånet

Ansøgningsperiode: 17. marts 2021 til 14. april 2021
Tilbagebetalingsfrist: 1. februar 2022
Lånebeløb for små virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 1. og 2. halvår 2020 (frist 1. marts 2021)
Lånebeløb for mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 3. og 4. kvartal 2020 (frist 1. marts 2021).

Husk at indberette til tiden

For at kunne få lånet, er det vigtigt, at du har indberettet korrekt og til fristen 1. marts 2021. Det er forudsætningen for, at virksomheden kan komme i betragtning til momslånet. Hvis virksomheden ikke har indberettet til tiden, vil den ikke kunne komme i betragtning til et momslån.

Inden du søger om et lån, skal du derudover have bragt dine evt. tidligere udeståender i orden. Det kan fx være, at du skal erstatte en eller flere foreløbige fastsættelser med en korrekt indberetning. Læs mere i afsnittet Hvis virksomheden har fået afslag på grund af en foreløbig fastsættelse længere nede.

Hvis virksomheden har fået et lån, men glemmer at indberette fx A-skat og am-bidrag, moms eller punktafgifter rettidigt efterfølgende og dermed får en foreløbig fastsættelse, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne.

Hvis virksomheden ikke betaler til tiden, skal du være opmærksom på:

 • at det kan være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb – og derfor bliver lånet ikke udbetalt.
 • at der løber renter på betalingen af den skyldige moms, frem til et evt. lån bevilges.
 • at der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
 • at et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
 • at det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning). Det betyder, at hvis virksomheden ikke betaler på en anden måde, vil den manglende betaling overgå til inddrivelse.

Små og mellemstore virksomheder kan ansøge.

Mellemstore virksomheder, der afregner kvartalsvis, omfatter typisk nyregistrerede virksomheder og virksomheder med en omsætning mellem 5 mio. kr. og 50 mio. kr.

Små virksomheder, der afregner halvårligt, omfatter virksomheder med en samlet omsætning på under 5 mio. kr.

For at kunne søge kræver det, at virksomheden:

 • ikke er en offentlig institution.
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning. Læs mere om, hvordan du erstatter en foreløbig fastsættelse længere nede.
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 29. januar 2021 til og med dagen for anmodning om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.

Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

Virksomheder, som har gæld til det offentlige, kan godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald bliver lånet ikke udbetalt til virksomheden, men bliver i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnår rentefri udsættelse af betalingen. Andre Covid-19-hjælpepakker er ikke at betragte som gæld til det offentlige i denne sammenhæng.

Små virksomheder kan ansøge om et rentefrit momslån på et beløb, der svarer til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 1. og 2. halvår 2020 (frist 1. marts 2021).

Mellemstore virksomheder kan ansøge om et rentefrit momslån på et beløb, der svarer til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 3. og 4. kvartal 2020 (frist 1. marts 2021).

Hvis virksomheden har ubetalte krav (fx manglende betaling af moms eller lønsumsafgift), bliver det lånte beløb modregnet kravet. Dermed får virksomheden ikke en reel udbetaling, men en gratis kredittid, der svarer til det.

Du kan ansøge om lånet fra den 17. marts 2021 til 14. april 2021 via virk.dk. Du kan enten selv udfylde og indsende ansøgningen, eller du kan få virksomhedens partsrepræsentant til at gøre det. Læs om typiske partsrepræsentanter i Den juridiske vejledning.

På virk.dk vil du kunne læse mere om, hvordan du ansøger om lånet, så snart lånet er muligt at søge.

Hvis din virksomhed får godkendt et lån, vil lånet fremgå på virksomhedens Skattekonto.

Hvis virksomheden ikke har betalt moms, lønsumsafgift eller andre krav, vil lånet først gå til at dække disse krav. Derefter bliver lånet modregnet eventuel anden offentlig gæld (hvis virksomheden skylder det offentlige penge). Hvis der derefter er penge tilbage, kan resten af lånet blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

For at få pengene udbetalt, kræver det dog, at du sætter virksomhedens udbetalingsgrænse på Skattekontoen lavt, så de resterende penge automatisk kan blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

Du kan logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.

Ved overdragelse af lånet til andre (transport i udbetalingen)

Virksomheden kan overdrage hele eller dele af lånebeløbet til en anden (tredjemand). Det kaldes transport i udbetalingen.

Læs mere om retningslinjerne for at indsende en eventuel transport på Gældsstyrelsens hjemmeside (gaeldst.dk).

På grund af den korte frist mellem ansøgning og udbetaling af lånebeløbet, bør du anmode om notering af transport via mail senest samtidig med ansøgningen om lånet. Du sender anmodningen med en beskrivelse af, hvad der skal overdrages (lånet) til Transporter@ADST.dk.

Transporten vil blive honoreret med respekt for den dækningsrækkefølge, der gælder i forhold til modregning af eventuel offentlig gæld.

Ved negativ efterindberetning inden lånet er udbetalt

Hvis virksomheden laver en negativ efterindberetning af den indberetning, der ligger til grund for lånet, inden lånet er udbetalt, vil beløbet blive modregnet i lånet, inden det resterende beløb bliver udbetalt.

Ved negativ efterindberetning efter lånet er udbetalt

Hvis virksomheden laver en negativ efterindberetning af den indberetning, der ligger til grund for lånet, efter lånet er udbetalt, vil beløbet blive modregnet i lånet, inden eventuel udbetaling af det resterende beløb fra den negative efterindberetning.

Hvis virksomheden laver en negativ efterindberetning af den indberetning, der ligger til grund for lånet, efter lånet er udbetalt, vil beløbet blive modregnet i tilbagebetalingen af lånet.

Hvis virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse efter at have fået et lån

Hvis du glemmer eller undlader at indberette en eller flere gange, efter at virksomheden har modtaget et lån, betyder det, at virksomheden ikke længere har opfyldt betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne.

Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen senest den 1. februar 2022.

Hvis virksomheden ikke betaler lånet tilbage til tiden, får virksomheden gæld til staten, som der bliver beregnet renter af. Er virksomhedens samlede gæld over 5.000 kr. modtager virksomheden en rykker. Hvis virksomheden stadig ikke betaler, bliver gælden sendt til inddrivelse.

Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne. Det gælder fx, hvis virksomheden bliver tvangsopløst eller får en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden lukker, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

Kilde: Skatteministeriet

  Kontakt os i dag

  Har du brug for svar på et eller flere spørgsmål?

  Indtast dine oplysninger samt besked i formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.